En suverän artikel publicerad i st.nu, angående adhd, om ifrågasättandet av diagnosen huruvida den finns eller inte. Så enkelt och så självklart! En förklaring som för mig är självklar till varför diagnosen ökat explosionsartat, varför vuxna och nu också tjejer/kvinnor får diagnosen.

(http://www.st.nu/opinion/ledare/kronika-ar-det-samhallets-fel-att-diagnoserna-okar)


Diagnoskriterierna har utvecklats och även om det säkert händer lär det vara försvinnande få som i dag får en ADHD-diagnos utan att ha ADHD. En ökad medvetenhet som gör att fler utreds är också en viktig orsak till att fler får en diagnos, liksom det faktum att fler flickor utreds. Tidigare har flickorna och kvinnorna med ADHD blivit förbisedda och odiagnostiserade. Det är inte helt ovanligt att vuxna kvinnor som först fått andra psykiatriska diagnoser, som exempelvis utmattningsdepression, efter grundligare utredning visat sig ha just ADHD. 

En person med ADHD är ofta mer stresskänslig än andra. Dessutom har personen svårt att koncentrera sig. I ett samhälle där den allmänna stressen ökar, och i en skola där det är svårt att hitta arbetsro, blir symptomen tydligare, varför fler upptäcks tidigare. Dessutom är det många skolor som i strid mot skollagen kräver en diagnos för att sätta in särskilt stöd åt elever som behöver det.

I rätt miljö behöver inte ADHD vara ett funktionshinder. Det betyder inte att det inte är en i allra högsta grad reell diagnos, däremot att det är först i kontakt med omvärlden som funktionshindret uppstår. För många är det svårt att uppfatta eller anpassa sig till sociala koder och normer, varför ett samhälle med högre tolerans med olikheter också är en bättre miljö för den med någon form av NPF (Neuropsykiatriskt funktionshinder).

Sammanfattningsvis kan man säga ett barn med ADHD ofta klarar sig bra om det finns tydliga rutiner, ordning och reda, lugn och ro och en acceptans för olikheter. Det gäller visserligen för alla barn, även dem som saknar diagnos, men för ett barn med en diagnos är det ofta svårare än för andra att anpassa sig till oordning och kaos. 

Ändå är det ofta just dessa som har det svårast som förväntas anpassa sig till de andra, i stället för tvärtom. 

Det är ju inte så enkelt som att ADHD inte skulle existera om det vore ordning och reda överallt, men det skulle göra livet lite enklare för dem som bär på diagnosen. 


BUP, adhd, diagnos, funktionsförutsättning, funktionsnedsättning, funktionssätt, hälsa, kriterier, kunskap, neuropsykiatri, npf, ohälsa, psykiatri, skola, utredning, ökning,

2 kommentarer

♥ Evahle.se - en blogg om psykisk hälsa ♥

20 May 2015 16:21

Väldigt bra inlägg!

Veckomagasinet Anne von Porat

20 May 2015 21:36

Hej det är bra att du är hypokondriker för då går du aldrig länge med någon åkomma. Jag gillar din blogg lider själv av ad/hd. Ska vi byta länkar om du lägger in min länk www.veckomagasinet.com på din blogg så lägger jag in din blogg under mina länkar. Skriv till mig annevonporat@live.se

Svar: Tyvärr så är jag sjukvårdsskrämd så jag söker aldrig läkare längre. Ställer egna diagnoser på olika cancerformer, ALS, MS etc etc och lägger sen på en skräck o dödsångest. Så nä, är jag sjuk på riktigt så dör jag. ;-) men som tur är försvinner ofta sjukdomarna av sig själv.
Cattastroph

Kommentera

Publiceras ej