Inte så dumt med mycket vanliga biverkningar som "bröstförstoring"...

Ett läkemedel för bla PMDS (svårare form av PMS) men främst behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. Vätskedrivande.


"Liksom alla läkemedel kan Spironolakton Nycomed orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Bröstförstoring.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förhöjd kaliumnivå i blodet. Illamående, kräkningar, diarré. Hos män: impotens. Hos kvinnor förekommer menstruationsrubbningar, utebliven menstruation och blödningar efter klimakteriet.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Svaghetskänsla, muskelkramper, förvirring, dåsighet (framförallt hos patienter med skrumplever), huvudvärk, myrkrypningar, ökad mängd kreatinin i blodet. 


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudutslag, nässelutslag, sänkt natriumnivå i blodet.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): förändringar i blodets innehåll av blodkroppar, övergående ökning av blodkoncentrationen av urea, akut njursvikt."

PMDD, behandling, biverkning, bröstförstoring, läkemedel, pmds, pms,

1 kommentarer

amanda

27 Feb 2015 23:11

Här finns ju mycket intressanta saker !
Jag vet inte så mycket om läkemedel eller om sjukdomar.
Men jag har hört, men inte läst, biverkningar av läkemedel.

Kollar här lite mera imorgon, och läser lite bättre !
För nu väntar sängen på mig, god natt på dig !

Kommentera

Publiceras ej