Vaknade med en lätt depression. 10 dagar kvar till mens = PMDS. Avvaktar SSRI - borstar tänderna och sätter en tung låt på repeat, det brukar hjälpa bättre än Citalopram.
 
 
 
 
PMDD, depression, pmds, pms,

Inte så dumt med mycket vanliga biverkningar som "bröstförstoring"...

Ett läkemedel för bla PMDS (svårare form av PMS) men främst behandling av hjärtsvikt och högt blodtryck. Vätskedrivande.


"Liksom alla läkemedel kan Spironolakton Nycomed orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Bröstförstoring.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förhöjd kaliumnivå i blodet. Illamående, kräkningar, diarré. Hos män: impotens. Hos kvinnor förekommer menstruationsrubbningar, utebliven menstruation och blödningar efter klimakteriet.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Svaghetskänsla, muskelkramper, förvirring, dåsighet (framförallt hos patienter med skrumplever), huvudvärk, myrkrypningar, ökad mängd kreatinin i blodet. 


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudutslag, nässelutslag, sänkt natriumnivå i blodet.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): förändringar i blodets innehåll av blodkroppar, övergående ökning av blodkoncentrationen av urea, akut njursvikt."

PMDD, behandling, biverkning, bröstförstoring, läkemedel, pmds, pms,
Igår mådde jag skitskumt. Yr, matt, kallsvettig, illamående. Trodde att jag höll på dö. Tog en dusch tillsammans med lite positiva tankar och somnade sen. I kväll kom samma känsla... efter att ha tagit en snus av husbonden.
Det gjorde jag ju igår också. Dödsångest = snusfylla. Så dumt!

Ibland känner jag mig djupt deprimerad. Äcklig, smutsig, ful av helt okänd anledning. Då borstar jag bara tänderna och mår sedan gott igen.

Nu spottar jag ut snuset, borstar tänderna och går och lägger mig.
Puss.depression, fylla, rädsla, snus,